2018: άλλη μία δραστήρια εκπαιδευτική χρονιά στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ

Ακολουθώντας την “παράδοση” των τελευταίων ετών που μας θέλει ομιλητές ή εκπαιδευτές σε όλες σχεδόν τις επιστημονικές εκδηλώσεις του Άνω Άκρου και της Μικροχειρουργικής που διοργανώνονται στην Ελλάδα, το 2018 ήταν μια πλούσια εκπαιδευτική χρονιά. Ήταν όμως και μια χρονιά συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για εμάς, καθώς επι 3 εβδομάδες, το φθινόπωρο στις ΗΠΑ, συμμετείχαμε στο Παναμερικανικό Συνέδριο Χεριού και ακολουθήσαμε το Χειρουργικό και Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του University of Pittsburgh Medical Center με τους Καθηγητές D. Sotereanos και M. Baratz.

Στα Σεμινάρια Μικροχειρουργικής & Περιφερικών Νευρων και το Σεμινάριο Χειρουργικής Τενόντων (Κέντρο Εκπαίδευσης Π.Ν. Σουκάκος, Αθήνα)
Ομιλητής σε διεθνή στργγυλή τράπεζα στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Μικροχειρουργικής, Θεσσαλονίκη
Προεδρείο σε διεθνή στργγυλή τράπεζα στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Μικροχειρουργικής, Θεσσαλονίκη
Ομιλητής και Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο Μικροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Στα χειρουργεία του University of Pittsburgh Medical Center, ΗΠΑ
Στα χειρουργεία του University of Pittsburgh Medical Center, ΗΠΑ
Στα πειραματικά χειρουργεία του University of Pittsburgh Medical Center, ΗΠΑ
Παναμερικανικό Συνέδριο Χειρουργικής Χεριού, Βοστώνη, ΗΠΑ
Παναμερικανικό Συνέδριο Χειρουργικής Χεριού, Βοστώνη, ΗΠΑ
Ομιλητής, Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Αθήνα
Ομιλητής, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Ελληνικής Εταιρείας Ορθοπαιδικής Χειρουργικής
Ομιλητής & Εκπαιδευτής, Σεμινάριο Τενοντομεταφορών, Θεσσαλονίκη

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH